06
Pt, Sie
22 New Articles

Jeden z nich jest wciąż bardzo znany, choć pozostawił po sobie zaledwie jedną książeczkę. Drugi – znany nie jest, choć napisał ponad 100 książek, które do dziś są wznawiane. Ten pierwszy to święty, założyciel zakonu, żołnierz i kapłan, który do swej sławy pewnie podszedłby z obojętnością. Drugi – biskup i Doktor Kościoła, uratował go przed rygoryzmem, również założył zgromadzenie zakonne, a na to, że jest nieznany, patrzyłby z pewnością z dystansem. Św. Ignacy z Loyoli i św. Alfons Liguori, bo o nich mowa, uczą o pewnych dwóch bliskich sobie cechach duchowości: świętej obojętności i distacco czyli dystansie.

„Aby byli jedno” to słowa, które wypowiedział Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy. Umiejscowienie ich w Modlitwie Arcykapłańskiej sugeruje, że wyrażają najgłębsze pragnienie serca naszego Pana. Za motto swojej posługi biskupiej przyjął je wspominany dziś w liturgii bł. Wasyl Hopko, greckokatolicki biskup, posługujący w czasach komunizmu na Słowacji. Sposób, w jaki je realizował, skłania do refleksji nad tematem tożsamości i prawdy w dialogu ekumenicznym.

Władza kluczy, przekazana przez Chrystusa Piotrowi, ma ścisły związek z misją jednoczenia chrześcijan. Katechizm Kościoła Katolickiego za Soborem Watykańskim II stwierdza:  „Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra, jest trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak i rzeszy wiernych” (KKK 882). Odwołanie się do sukcesji, sięgającej w prostej linii pierwszego Biskupa Rzymu, ma uzasadniać wyjątkową rolę papieża, jako zwornika jedności Kościoła. Na czym zasadza się wyjątkowość tej misji i jakie trudności napotyka jej realizacja? Spójrzmy w tym kontekście na postać pierwszego z Apostołów.

Maria Magdalena to święta, o której życiu wiadomo niewiele. Znamy pewne drobne szczegóły, które jednak mówią o niej to, co istotne. Maria jest wierna Jezusowi, trwa przy Nim nawet wtedy, kiedy wszystko wydaje się skończone. Oto postawa, którą można wyrazić jednym słowem: OBECNOŚĆ.

Mężczyzna, który żył i umierał, mając za żonę Maryję, a za przybrane dziecko Jezusa, musi być niezwykły. Przede wszystkim jednak Józef jest dla nas postacią mocno zagadkową. Spróbujmy go dziś nieco lepiej poznać.

Więcej artykułów…