17
N, Sty
24 New Articles

Nie sposób ująć w tak krótkim tekście wszystkiego, co dotyczy Eucharystii i co po ludzku jesteśmy w stanie w niej zrozumieć, dlatego postaram się skupić na kilku aspektach, które pomagają nam w lepszym przeżywaniu Mszy Świętej w naszej wspólnocie i Klubie Magis.

Wśród rodzajów modlitwy Kościół wyróżnia modlitwę prośby, dziękczynienia, przebłagania i uwielbienia. Mówi też o modlitwie ustnej, medytacji i kontemplacji. Podczas różańca mogę i prosić i dziękować. Różaniec pozwala zarówno modlić się słowami, jak i rozmyślać nad tajemnicami. Czy pomaga też w kontemplacji?

Modlitwa na różańcu… trwa. W zależności od szybkości mówienia, języka, którego się używa (polski ma strasznie długie “zdrowaśki”), i rozważań, na jedną część trzeba poświęcić 10-40 minut. Różaniec jest świetnym rozwiązaniem w podróży – samochodem, pociągiem czy tramwajem lub też na modlitwę w czasie spaceru. Ten ostatni zaś, jest genialnym wynalazkiem – mogę pójść z kimś na przechadzkę, by pogadać, poznać tę osobę lepiej, lub po prostu spędzić z nią czas.

Jak możemy poznać Boga? Żeby poznać jakąś rzecz fizyczną, np. świeżo upieczony sernik, potrzebujemy odpowiednich narzędzi: wagi i linijki, by zbadać jego rozmiary oraz oczu i języka, by poznać jego wygląd i smak. Używamy fizycznych narzędzi do poznania fizycznych rzeczy. Jak zatem poznać Boga, który jest Duchem? Potrzebne jest duchowe narzędzie, a jest nim rozmyślanie. Myśl bowiem, choć powstaje w naszym mózgu, sama w sobie nie jest fizyczna! Któż ją zmierzy, zważy albo przekaże? Różaniec zaś jest doskonałym sposobem na to, by o Bogu rozmyślać.

Jaki jest pierwszy obraz, który masz przed oczami, słysząc słowo „różaniec?” Ja widzę coś skostaniałego, tradycyjnego i niezmiennego. Może też jakieś starsze panie, szepczące „zdrowaśki” półgłosem… A jaki jest różaniec naprawdę?