31
So, Lip
20 New Articles

[Mężczyzna w Kościele] #22: Gulbinowicz, McCarrick i odpływ wiernych z Kościoła

Audycję rozpoczynamy od świeżej informacji o śmierci kard. Henryka Gulbinowicza, o którym rozmawialiśmy tydzień temu w kontekście kar nałożonych na niego przez Watykan.

Odnosimy się również do raportu Stolicy Apostolskiej nt. Theodore'a McCarricka, byłego metropolity waszyngtońskiego, a w szerszej perspektywie staramy się przyjrzeć konsekwencjom kolejnych skandali na tle seksualnym w polskim Kościele.

Jaki wpływ ma to wszystko zwłaszcza na młode pokolenie, które tak czy inaczej najczęściej tuż po bierzmowaniu żegna się z Kościołem i co możemy zrobić, by temu przeciwdziałać?

Prowadzą Jarosław Kumor i Michał Ziółkowski.

 

 Posłuchaj na Apple Podcast

 Posłuchaj na Google Podcast

 Posłuchaj na Spotify


You don`t have permission to comment here!