25
Pn, Paź
19 New Articles

Wychowanie - kwestie fundamentalne [A jednak posłuszeństwo!] #2

Pierwszy fragment książki  „A jednak posłuszeństwo” Stanisława Sławińskiego mówi o dwóch modelach wychowawczych: autorytarnym oraz dialogicznym. Pierwszy został odrzucony, zaś drugi, mimo swych braków, jest obecnie promowany. Autor zachęca do połączenia obu modeli, by utrzymać autorytet rodzica, a jednocześnie szanować godność dziecka. Kolejna kwestia, poruszana w tym fragmencie książki, to sposób komunikowania. Mamy często tendencję do zalewania dziecka treściami. Konieczny jest jednak precyzyjny komunikat, który ułatwi dialog i oczyści atmosferę.


You don`t have permission to comment here!